Hea teada

01

Koolitused ja infomaterjalid pakuvad D-viisaga inimestele esmast infot Eestis töötamise, õppimise ja kohanemise kohta;

02

Materjalid on ligipääsetavad sõltumata asukohast ning tutvustavad Eestis ajutise viibimisega seotud õigusi ja kohustusi;

03

Koolitusi korraldatakse nii D-viisaga saabunutele kui ka alles saabuvatele inimestele. Samuti tööandjatele ja organisatsioonidele.

Tasuta infomaterjalid

Videod, koolitused ja käsiraamatud annavad võimaluse tutvuda Eesti töö- ja igapäevaeluga kaugteel.

Infomaterjalid katavad kõiki olulisemaid teemasid alates töötaja õigustest ja kohustustest kuni igapäevaste olmeküsimusteni nagu elamistingimused, keeleõpe, arstiabi, haridusvõimalused ning pangateenused.